Home

Unieke meerwaarde

Het voorkomen en bestrijden van criminaliteit is primair een taak van de overheid. Maar de overheid kan dit niet alleen. Ook ondernemers hebben daarin een verantwoordelijkheid. Door samen een stichting op te richten is een structurele samenwerking gegarandeerd en hierdoor zorgen wij gezamenlijk voor een veiliger Nunspeet.

Minder criminaliteit

Binnen de Stichting beveiliging bedrijventerreinen Nunspeet werken het bedrijfsleven, de politie en de gemeenten samen aan het terugdringen van de criminaliteit op de bedrijventerreinen. Hiervoor wordt een collectieve beveiliging uitgevoerd.

Samen werken aan veiligheid

Collectieve beveiliging houdt in dat er buiten de openingstijden van de bedrijven (avond- en nachturen, weekend en feestdagen) surveillancewagens van Veluwse Security Service permanent op de terreinen surveilleren. De dienstwagens zijn voorzien van duidelijk herkenbare logo’s en worden bemand door gediplomeerde beveiligingsbeambten. StarSecure en Veluwse Security Service hebben een unieke samenwerking met als doel de veiligheid in en rondom Nunspeet te verhogen.

Innovatief en preventief

Onze medewerkers staan direct in contact met de meldkamer. De meldkamer coördineert de alarmopvolging en eventueel inschakeling van ondersteunende mobiele surveillance en de politie. Met de constante aanwezigheid van een drietal surveillance wagens in de regio zijn aanrijd tijden zeer kort.

Collectief

Ontstaan collectief

De Stichting beveiliging bedrijventerreinen Nunspeet (SBBN) is tien jaar geleden ontstaan naar aanleiding van een initiatief van de toenmalige Burgemeester van Hemmen.

Waarom Collectieve beveiliging?

Door bedrijven binnen de gemeente te verenigen ontstond het collectief. Door constante aanwezigheid van beveiliging op de bedrijventerreinen en daarbuiten is het aantal inbraken significant gedaald.
Door het gezamenlijk inkopen van beveiliging via de SBBN bent u als klant goedkoper uit dan wanneer u rechtstreeks bij een beveiligingsbedrijf afneemt.
Daarnaast hoe meer bedrijven zich aansluiten bij de stichting hoe goedkoper de beveiliging wordt, en door onze constante preventieve aanwezigheid wordt er minder ingebroken en zijn de aanrijd tijden minimaal. Lees verder “Collectief”

Leden

Waarom lid worden?

Optimale veiligheid in de regio.
Hoe meer leden hoe meer voertuigen in deze regio rondrijden.
Criminaliteit en inbraken door mobiele surveillance verminderd.

Wat biedt het lidmaatschap u?

  • Controle vanaf de openbare weg en steekproefsgewijs te voet rondom uw pand van 19.00 uur tot 06.00 uur door een beveiligingsbeambte van VSS / StarSecure BV.
  • Snelle aanrijdtijden bij alarmopvolging doordat de surveillant zich binnen het gestelde gebied van de gemeente Nunspeet bevindt.
  • Het bij een daadwerkelijke inbraak onmiddellijk door de surveillant waarschuwen van de politie om de zaak over te nemen. De surveillant assisteert hierbij en geeft dit ook door aan de meldkamer, die het aangesloten lid in kennis stelt. Eventueel kan dan ook nog een glasbedrijf ingeschakeld worden om tijdelijk glas te plaatsen en eventueel nieuwe sloten te plaatsen.
  • Het ter assistentie oproepen van de surveillant bij calamiteiten in de surveillance-uren, brand of een ongeval. Ook kan de surveillant opgeroepen worden als  iemand van het personeel zich bij overwerk niet veilig voelt, omdat er buiten het pand vreemde mensen rondhangen.

Deze bedrijven en instellingen zijn u al voorgegaan!

Partners

Met wie werken we samen?

De volgende partners dragen allemaal bij aan minder criminaliteit en een hoger veiligheidsgevoel.

Activiteiten

Transparant en informatief

De stichting heeft jaarlijks bijeenkomsten.

Verder vindt u op deze website informatie over preventie en beveiliging.

Lees verder “Activiteiten”