Leden

Waarom lid worden?

Optimale veiligheid in de regio.
Hoe meer leden hoe meer voertuigen in deze regio rondrijden.
Criminaliteit en inbraken door mobiele surveillance verminderd.

Wat biedt het lidmaatschap u?

  • Controle vanaf de openbare weg en steekproefsgewijs te voet rondom uw pand van 19.00 uur tot 06.00 uur door een beveiligingsbeambte van VSS / StarSecure BV.
  • Snelle aanrijdtijden bij alarmopvolging doordat de surveillant zich binnen het gestelde gebied van de gemeente Nunspeet bevindt.
  • Het bij een daadwerkelijke inbraak onmiddellijk door de surveillant waarschuwen van de politie om de zaak over te nemen. De surveillant assisteert hierbij en geeft dit ook door aan de meldkamer, die het aangesloten lid in kennis stelt. Eventueel kan dan ook nog een glasbedrijf ingeschakeld worden om tijdelijk glas te plaatsen en eventueel nieuwe sloten te plaatsen.
  • Het ter assistentie oproepen van de surveillant bij calamiteiten in de surveillance-uren, brand of een ongeval. Ook kan de surveillant opgeroepen worden als  iemand van het personeel zich bij overwerk niet veilig voelt, omdat er buiten het pand vreemde mensen rondhangen.

Deze bedrijven en instellingen zijn u al voorgegaan!