Aangifte doen

De dupe van een strafbaar feit? Aangifte doen kan soms ook via internet!
De politie van Nunspeet en de Stichting Beveiliging Bedrijven Nunspeet werken nauw samen als het gaat om de veiligheid. Het is daarom belangrijk dat de politie op de hoogte is van de zaken die spelen. Alleen dan kan de politie bijtijds maatregelen nemen. Bent u toch de dupe geworden van een misdrijf dan kunt u in sommig gevallen ‘digitaal aangifte’ doen.

Aangifte via internet

Ondernemers die te maken hebben met zaken als diefstallen, inbraken en overlast, moeten dat altijd bij de politie melden. Aangifte doen van strafbare feiten kan in sommige gevallen ook gemakkelijk via internet. Het gaat dan om eenvoudige zaken, waarbij de dader niet bekend is en er ook geen geweld is gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan winkeldiefstal die pas later wordt ontdekt of een vernieling waar geen camerabeelden van zijn. Nadat aangifte is gedaan via het internet, komt er binnen vijf dagen via e-mail (of via de post) een afschrift van de aangifte retour. Aangifte doen via internet? Ga naar de website van de politie van Nunspeet en klik bovenin op ‘Aangifte’.

Geen aangifte via internet

In sommige gevallen kan er géén aangifte worden gedaan via het internet. Dat is bijvoorbeeld niet mogelijk als er kenmerken zijn van de dader, als er mogelijk sporen te vinden zijn, of als er geweld is gebruikt. Dan moet er een afspraak worden gemaakt om de aangifte bij de politie zelf te doen. Dat kan via 0900-8844.

Wat gebeurt er met een aangifte?

Aangiftes worden altijd geregistreerd in de politiesystemen. Daarmee worden kenmerken van de gestolen goederen of een beschrijving van de mogelijke dader vastgelegd. De politie beoordeelt de aangifte op de ernst van de zaak en de aanwezigheid van bijvoorbeeld sporen. Als er voldoende aanknopingspunten zijn, vindt er een nader onderzoek plaats. Zijn deze aanknopingspunten er niet en is het in de beoordeling van de politie een minder ernstig feit, dan wordt de zaak afgesloten. Mocht er later nadere informatie beschikbaar komen, dan kan de zaak worden heropend. Dat gebeurt bijvoorbeeld als gestolen goederen worden teruggevonden of een verdachte wordt aangehouden.

Tips bij het invullen van een digitale aangifteformulier

Gebruik het aangifteformulier van de politie. Verder wil de politie graag weten wat uw waarnemingen zijn, d.w.z. “Ik zag, ik hoorde” enz. Daarnaast dient er zoveel mogelijk antwoord te worden gegeven op de volgende voorbeeldvragen;

  • Wie heeft u de diefstal zien plegen?
  • Wat heeft u gezien en wat is er weggenomen?
  • Waar heeft u gezien dat de diefstal plaatsvond?
  • Wanneer heeft de diefstal plaatsgevonden?
  • Waarmee heeft de winkeldief de diefstal gepleegd?
  • Welke wijze heeft de winkeldiefstal plaatsgevonden?
  • Waarom is de verdachte niet aangehouden, is het alarm niet afgegaan, enz dit is afhankelijk van situatie.

Het formulier begeleidt u daarin, maar vaak wordt geconstateerd dat de eigen verklaring summier is. Als u er niet uitkomt, kan een politiemedewerker aan het politiebureau c.q. in het gemeentehuis (voor aanwezigheidstijden check desbetreffende website) u daar uiteraard mee helpen.