Preventie tips

Toegangsbeleid en controle

Openen en sluiten vormen een risicovol en kwetsbaar moment voor diefstal, insluiping en bijvoorbeeld overval. Het niet juist toepassen van de opening en sluiting procedure kan het functioneren van uw inbraak- en brandalarmsysteem beïnvloeden.

Cleardesk

Buiten kantoortijd in een willekeurig gebouw zal men veel rapporten, memo’s, financiële overzichten, laptops en dergelijke aantreffen, die zo voor het grijpen liggen. Een ‘clear desk’-beleid kan hier zijn diensten bewijzen.

Screening sollicitatie en referenties

Basisvoorwaarden voor een goede werkrelatie zijn ‘actief, open en integer’. Bij werving van nieuw personeel is screening van belang. Aan deze zaken kunnen alle werknemers in hun activiteiten gehouden worden. Echter borging is vereist. Voordat u iemand aanneemt is het van belang dat de risico’s van een functie kenbaar zijn.

Controle ontvangst goederen

Dagelijks ontvangt u binnen uw bedrijf (veel) goederen. Het is zeer belangrijk dat er intern duidelijke regels en afspraken zijn gemaakt over de verantwoordelijkheden en tekenbevoegdheid voor ontvangst van de goederen. Alleen goede afspraken en duidelijke regels, kunnen problemen achteraf voorkomen.

Waardeberging

Het goed opbergen en beveiligen van waardevolle zaken is tegenwoordig een ‘must’ en werkt preventief. Dit geldt met name voor: geld, waardevolle documenten, telefoonkaarten etc, maar ook databestanden dienen goed opgeborgen te worden.

Veilige geldstromen

Beveiliging van geldstromen vraag om een planmatige aanpak en u als ondernemer zult daartoe zelf het initiatief moeten nemen.

Internet gedragscode

Om te voorkomen dat uw medewerkers internet op een verkeerde manier gebruiken, is een gedragscode onontbeerlijk. Kan misbruik leiden tot ontslag? Mag ik controleren?

Huisregels

De eigenaar van een pand mag middels huisregels voorwaarden stellen aan het betreden van zijn/haar terrein of pand. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Men mag de inhoud zelf vaststellen, mits deze niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde of goede zeden, voor zowel eigen, tijdelijk en/of personeel van derden, bezoekers en klanten. Evenredigheid en gematigdheid zijn daarbij leidend.

Interne en externe samenwerking

Er vindt op vele manieren ‘samenwerking’ plaats. Om op een ongestoorde manier doeltreffend ook echt samen te kunnen werken, dienen partners in deze samenwerking precies te weten wat de afspraken zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. Alleen door dit te beschrijven weet een ieder waar hij of zij aan toe is.

Adviezen en tips brandpreventie

Denk na over het effect van brand op uw bedrijf en neem maatregelen (bijvoorbeeld back-up computersysteem en orderadministratie, brandwerende datakluis) om het risico voor uw bedrijfscontinuïteit te verkleinen.

Nodeloze alarmering

Elke maand worden door beveiligingsbedrijven honderden alarmmeldingen afgehandeld. Van al deze meldingen had het merendeel voorkomen kunnen worden en hadden de kosten bespaard kunnen blijven.

Interne veiligheid

Om enige waarborg in te bouwen dat veiligheidsbeleid binnen uw organisatie echt inhoud en continuïteit krijgt, dient veiligheidsbeleid te worden ontwikkeld, dat gedragen wordt door een visie vanuit het bestuur van de organisatie. Aanbevolen wordt het veiligheidsplan in zijn totale omvang goed te laten keuren door het bestuur van de organisatie.

Voorkomen interne fraude

Ondernemers worden in toenemende mate geconfronteerd met allerlei soorten van fraude gepleegd door eigen medewerkers. Vaak zijn er signalen die wijzen op interne fraude.

Inbraakpreventie

Het inbraakrisico van bedrijven is tamelijk groot. In de meeste branches heeft meer dan 10 procent van de bedrijven ieder jaar te maken met één of meer inbraken. Vaak slaan inbrekers in eenzelfde bedrijf zelfs nogmaals hun slag. Want terwijl de gestolen inventaris al snel opnieuw wordt aangeschaft, staat men er niet bij stil om ook de tekortgeschoten beveiliging te verbeteren. Goede beveiligingsmaatregelen kunnen veel ellende voorkomen of beperken. Maar welke maatregelen zijn het meest geschikt? Dat hangt onder andere af van het inbraakrisico en de wensen van de ondernemer.

Hoe gaan wij om met agressie?

Agressie, geweld, bedreiging en hinderlijk of lastig gedrag (ongewenst gedrag) komt steeds vaker voor. Medewerkers komen hierdoor meer met ongewenst gedrag in aanraking dan voorheen. Voor direct – leidinggevende brengt dit extra verantwoordelijkheden met zich mee.

BHV

Een brand, een persoonlijk ongeval of een ander incident. Elke werkgever wil voorkomen dat zoiets in zijn bedrijf gebeurt, maar niet alle risico’s zijn te vermijden. In Nederland wordt zo’n 300.000 keer per jaar eerste hulp verleend bij (arbeids)-ongevallen en er breekt elke jaar duizenden keren brand uit in bedrijven en op bedrijfsterreinen.